טפסים ומסמכים חשובים

בדף זה נתן למצוא טפסים ומסמכים חשובים.

[ilink url="http://www.sharonbargil.co.il/wp-content/themes/sharon-bargil/media/pdf/7-IBD-Questionnaire.pdf" style="download" title="שאלון אכות חיים"]שאלון אכות חיים[/ilink]
[ilink url="http://www.sharonbargil.co.il/wp-content/themes/sharon-bargil/media/pdf/Gluten-Questionnair.pdf" style="download" title="שאלון גלוטן"]שאלון גלוטן[/ilink]
[ilink url="http://www.sharonbargil.co.il/wp-content/themes/sharon-bargil/media/pdf/Metabolic-Asses-Form.pdf" style="download" title="שאלון הערכת מטבוליזם"]שאלון הערכת מטבוליזם[/ilink]
[ilink url="http://www.sharonbargil.co.il/wp-content/themes/sharon-bargil/media/pdf/Metabolic-Typing-Questionire.pdf" style="download" title="שאלון הערכת סוג מטבוליזם"]שאלון הערכת סוג מטבוליזם[/ilink]
[ilink url="http://www.sharonbargil.co.il/wp-content/themes/sharon-bargil/media/pdf/Neurotransmitter-assessment.pdf" style="download" title="הערכת נירו-טרנסמיטרים"]שאלון הערכת נירו-טרנסמיטרים[/ilink]
[ilink url="http://www.sharonbargil.co.il/wp-content/themes/sharon-bargil/media/pdf/ADD_questionnaire.pdf" style="download" title="שאלון ADD"]שאלון ADD[/ilink]

Adobe Reader

אם לא מותקן Adobe Reader במחשב שלך נתן להורידו בחינם מאתר החברה.