בדיקות מעבדה מתקדמות

גופנו הוא מעין מכונה שקולטת חומרים מהסביבה, מנצלת את החומרים האורגניים לתועלתה ופולטת את חומרי הפסולת באמצעות אברי ההפרשה. בתהליך זה גופנו קולט אלפי חומרים אורגניים שנחוצים לו ליצירת אנרגיה, לגדילה תקינה ולתיקון רקמות. מחומרים אלה נבנים התאים ותכולתם, כלומר כל החומרים שמהם מורכב הגוף.

אולם לצערנו, אורח החיים המודרני מוביל לשימוש באלפי חומרים כימיים שמזהמים את המזון, המים והאוויר שאנחנו נושמים ואלה מוחדרים לגופנו באופן קבוע. חומרים אלה לא רק שאינם נחוצים לגוף, אלא מהווים גורמים ראשיים למחלות בגופנו, מה שמוכח באופן מדעי. ישנם כ-80,000 חומרים כימיים שמוחדרים לגופנו וגורמים לנזקים מצטברים לתאים במהלך כל החיים ולהזדקנות מוקדמת.